Upute za prezentaciju / Presentation Guidelines

Predložak za prezentaciju možete pronaći ovdje.
Presentation template is available here.

Upute za pripremu i prezentaciju postera možete pronaći ovdje.
Instructions for poster preparation and presentation are available here.