Prijava radova / Submission of Papers

Poziv za sudjelovanje u obliku Adobe PDF datoteke možete pronaći ovdje.

PRIJAVA REFERATA
Pozivamo Vas da prijave svojih referata i sažetke za bilo koju od navedenih preferencijalnih tema dostavite putem obrasca za prijavu koji je dostupan na službenoj internetskoj stranici https://easychair.org/conferences/?conf=hrocigre2021 najkasnije do 15/03/2021.

Sažete upute za korištenje sustava EasyChair nalaze se ovdje.

Predložak i upute autorima za pisanje radova pronaći ćete ovdje.

Upute za EasyChair za voditelje SO nalaze se ovdje.

Upute za EasyChair za recenzente nalaze se ovdje.


Poziv studentima i diplomcima
Pozivamo studente i diplomce da samostalno ili s mentorima
prijave radove u Studentskoj sekciji u skladu s preferencijalnim
temama i ostvare besplatno sudjelovanje na 15. savjetovanju:
oslobađanje od kotizacije i smještaj u hotelu.

Posebna napomena:
Molimo da se striktno pridržavate navedenog roka za dospijeće prijava referata jer se isti neće produžavati zbog primanja prijava isključivo putem internet stranice.
Službeni jezik za pisanje referata za domaće autore je hrvatski, a za strane autore engleski jezik.
Referat mora biti originalan rad koji do Savjetovanja nije objavljivan.
Za svaki prijavljeni referat potrebno je ispuniti posebnu prijavu.
Uz prijavu se šalje kratki sažetak referata (najmanje 300 riječi).

Kompletni prihvaćeni radovi bit će objavljeni na digitalnom mediju s ISSN brojem.

SUBMISSION OF PAPERS

We are inviting you to submit your papers and abstracts for any of the mentioned preferential topics using the entry form that is available on the official internet site https://easychair.org/conferences/?conf=hrocigre2021
The deadline is 15/3/2021
.


Special note:
Please strictly adhere to the stated deadline for the submission of papers, because it will not be extended, since the submissions will solely be accepted through the internet site.
The official language for papers of local authors is Croatian and for foreign authors, it is the English language.
The paper must be an original work that has not been published prior to the Session.
For every submitted paper, it is necessary to fulfil a special entry form.
A short abstract of the presentation (at least 300 words) should be sent with the entry form.
The entry form for the submission of papers and detailed instructions for their submission, are located on the internet site https://easychair.org/conferences/?conf=hrocigre2021

Complete accepted papers will be published on a digital media with an ISSN number.